Přihlášení   Registrace

Aktuální kurzy

Nováček I

Co musím umět, kde hledat nabídku, telefonování, příprava schůzky s klientem, náběrová schůzka, focení nemovitosti, strategie prodeje nemovitosti, právní minimum, stavební názvosloví, smluvní dokumentace,katastr nemovitostí

1 330,- Kč
pro členy RKČR: 1 039,- Kč

Přihlásit
Místo konání: Hotel MERITUM, Staré náměstí 14/8, Praha Ruzyně
Termíny:
6. 5. 2019 9:00 - 6. 5. 2019 16:00
3. 6. 2019 9:00 - 3. 6. 2019 16:00
8. 7. 2019 9:00 - 8. 7. 2019 16:00

Nováček 2

Etický kodex Evropské asociace realitních profesionálů, obchodní dovednosti, komunikace s klientem, vystupování, neverbální komunikace, řeč těla, jak pokládat správné otázky,  struktura a vedení obchodní schůzky, cenová analýza, strategie prodeje, prezentace nemovitosti, inzerce, moderní  prezentační technologie, jak se klienti rozhodují o koupi nemovitosti, realitní procesy v souvislostech , jak a jaké nemovitosti se financují úvěrem, nutná dokumentace k zakázce, smlouvy

1 330,- Kč
pro členy RKČR: 1 039,- Kč

Přihlásit
Místo konání: Hotel MERITUM, Staré náměstí 14/8, Praha Ruzyně
Termíny:
20. 5. 2019 9:00 - 20. 5. 2019 16:00
24. 6. 2019 9:00 - 24. 6. 2019 16:00
22. 7. 2019 9:00 - 22. 7. 2019 16:00

Pokročilý – jak se stát vlastním manažerem

Pokročilá komunikace, řešení win-win, změna  paradigmatu, osobní motivace, teamová spolupráce, time management, statistika a plánování práce, nastavení osobního plánu, vize strategie jak dosahovat osobních cílů.

Expert

Práce s exkluzivní poptávkou, jak získávat a využívat reference, návazné obchody,klasifikace nabídky, nastavení provize a její zdůvodnění, multi-oborové znalosti a dovednosti, jak získat a využít  exkluzivitu

Vstupní školení

Struktura NRH, cíle a strategie, prezentace Realitní akademie, Realitní komory, Etický kodex CEPI, prezentace operativních leasingů, marketingových nástrojů, seznámení s informačním systémem.

E-list a jeho varianty

Naučíte se

 • Základní vysvětlení intranetu
 • Jak zadávat nabídku
 • Jak zadávat poptávku
 • GDPR
 • Párování
 • Exportování na Weby
 • Ohlasy a zasílání klientům
 • Dokumenty
 • Web makléře
 • Podpůrné služby:  
 • -  Homestaging, Fotostaging
 • -  Foto, Dron, Video
 • -  Půdorysy 2D, 3D
 • -  Videoprohlídky
 • Používání diáře a úkolů

Využití pro kanceláře

 • Web pobočky
 • Nastavení uživatelů
 • Nastavení asistenčního přístupu
 • Ekonomika
 • Přehled
 • Fakturace

Využití poptávky v realitním zprostředkování, analýza trhu

Práce s poptávkou, jak zasmluvnit a realizovat obchod, využití analýzy trhu

Moderní marketing

Naučíte se

Marketing – úvod + několik reklam – Mc Donalds, Bennetton, Kofola – produkty + Služby , plán dne

Marketing se týká každého + Ice Break – seznámení, představení, osobní mkt

Marketing- typické mkt aktivity – Product, Pricing, Promotion, Distribution

Marketingový koncept, strategie, mix, průzkum

Reklama, propagace

Obchodní dovednosti – základní

Základní dovednosti a znalosti v obchodním prostředí, poznání klienta, řeč těla, typologie, cyklus obchodníka, uzavírací techniky, péče o klienta

Výkupy , exekuce , toxické nemovitosti, spolupráce na insolvenčním řízení

Základy realitního zprostředkování v oblasti toxických nemovitostí, exekucí, výkupů, insolvence

PENB, technická inspekce nemovitosti

Podrobnosti vypracování PNEB, využití technické inspekce nemovitosti, vady, skryté vady, invazivní a neinvazivní metoda, výhody pro kupujícího, pro prodávajícího

Komerční nemovitosti

Naučíte se

 • Základní pojmy a specifika (rozdílné pojmy mezi jednotlivými typy prostor; slovníček pojmů; dynamika práce; cykličnost u komerčních nemovitostí; spolupráce s partnery)
 • Práce s nabídkou (rozdělení dle typu - skladové, kancelářské, obchodní, neveřejná; zpracování nabídky a podmínky spolupráce - standard na tru)
 • Práce s poptávkou (zpracování poptávky - rozdíl klíčových parametrů dle typu poptávky; práce s poptávkou v případě představení třetím stranám; komunikace s poptávkou a udržování vztahů)

Makléř a podnikání

S tímto kurzem i s minimálními zkušenostmi se dozvíte jak otevřít živnost, kde všude se musíte registrovat. Jak správně vystavit fakturu. Na co všechno myslet z hlediska povinností ke státu. Kurz vyžaduje alespoň základní znalosti realitního trhu a je tak určen zejména pro makléře na počátku své kariéry s částečnou praxí, kteří chtějí mít své účetní doklady v pořádku a rádi se naučí základní zákonitosti z oblasti DPH, daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění.

Naučíte se

 • Dozvíte se všechny povinnosti při zahájení podnikání
 • Naučíte se jak správně pracovat s daní z příjmů
 • Poznáte zákonné požadavky sociálního a zdravotního pojištění
 • Seznámíte se s principy DPH a jak správně postupovat v případě plátcovství DPH

Angličtina pro makléře

Naučíte se

 • Naučíte se pojmenovat části domu, zahrady a garáže
 • Také budete znát slovíčka z oblasti místností a jejich vybavení
 • Budete umět popsat budovu a její vybavení
 • Rozdělíte typy nemovitostí
 • Naučíte se mluvit o městu a okolí
 • Získáte znalosti ohledně financování nemovitosti
 • Naučíte se užitečná slovíčka z oblasti vlastnictví a převodů
 • A také si vysvětlíme pravidla pro písemnou komunikaci, telefonování či obchodní jednání makléře

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – stavebnictví a oceňování nemovitostí

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M Obchodník s realitami. Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání jedné části zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti či získat nejnovější informace z oblasti stavebnictví.

Naučíte se

 • Orientovat v základních ustanoveních stavebního zákona (č.183/2006 Sb. v platném znění)
 • Vysvětli základní pojmy ze stavebnictví vážící se k nemovitostem
 • Popsat základní typy staveb, typy nosných a nenosných konstrukcí
 • Rozlišit a popsat základní stavební prvky
 • Popsat nejčastější vady a poruchy staveb mající vliv na jejich hodnotu
 • Orientovat se v základní stavební výkresové dokumentaci
 • Znát principiálně metody stanovení tržní hodnoty nemovitostí
 • Umět vysvětlit faktory ovlivňující tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitostí

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – právní a daňové minimum makléře

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M Obchodník s realitami. Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání jedné části zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti či získat nejnovější informace z oblasti práva ve vztahu k realitní profesi.

Naučíte se

 • orientovat v příslušných kapitolách Občanského zákoníku (č.89/2012Sb. v platném znění)
 • orientovat v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.)
 • orientovat v nezbytných náležitostech základní smluvní a procení dokumentace
 • orientovat v příslušných kapitolách insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.)
 • orientovat v příslušných kapitolách zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.)
 • orientovat v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno
 • orientovat se v základních daňových předpisech při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně z přidané hodnoty při prodeji (pronájmu) nemovitostí

Přípravný kurz profesní kvalifikace ZvR – financování nemovitostí

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace 66-042-M Obchodník s realitami. Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání jedné části zkoušky z profesní kvalifikace Obchodník s realitami. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti či získat nejnovější informace z oblasti financí.

Naučíte se

 • orientovat v příslušných kapitolách Občanského zákoníku (č.89/2012Sb. v platném znění)
 • orientovat v příslušných kapitolách zákona o katastru nemovitostí (č. 256/2013 Sb.)
 • orientovat v nezbytných náležitostech základní smluvní a procení dokumentace
 • orientovat v příslušných kapitolách insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.)
 • orientovat v příslušných kapitolách zákona o hospodaření s energií (č. 406/2000 Sb.)
 • orientovat v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno
 • orientovat se v základních daňových předpisech při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně z přidané hodnoty při prodeji (pronájmu) nemovitostí

Zkouška – Obchodník s realitami (nově Zprostředkovatel v realitách)

Zkouška probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací (NSK) 66-042-M Obchodník s realitami

Průběh zkoušky

1. dopoledne - Písemná zkouška – 90 minut (vylosování testů) (min. 70% úspěšnost = postup do další části)

2. odpoledne – na základě úspěšného absolvování písemné zkoušky

Praktická zkouška - 120 minut (vylosování otázek)

Ústní zkouška - před zkušební komisí dle časového rozvrhu 30 minut + 30 minut příprava (vylosování otázek)

Obsah zkoušky

 1. Orientace v základních právních předpisech související s činností obchodníka s realitami
  1. Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami, odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
   1. Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s činností obchodníka s realitami
    1. Používání informačních technologií v praxi
    1. Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji a pronájmu
    1. Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
    1. Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí

    Úspěšný absolvent získá Osvědčení o získání profesní kvalifikace (díky Evropskému rámci kvalifikací platný v rámci EU).

    PŘIHLÁSIT

    Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

    Kontakty

    markerSvornosti 985/8
    150 00 Praha 5 - Smíchov
    addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

    Mám zájem

    Kontakty
    Přihlášení

    Najdete nás na

    facebook