Přihlášení   Registrace

Zkouška dle NSK – Realitní zprostředkovatel - PROSTĚJOV

Základní informace

Místo konání:H&D administrativní budova - Olomoucká 37. Prostějov
Doba trvání:09:00 - 17:00
Termíny:13.4. / 11.5.
Lektoři:Zkušební komise  

Popis kurzu

Zkouška probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací (NSK) 66-042-M "Realitní zprostředkovatel"

  1. Ověřování kritérií způsobem "písemné ověření"

Každý uchazeč má ve svém testu minimálně 24 uzavřených otázek, přičemž pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na to, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň dvě otázky. U každé otázky uchazeč bude vybírat z 3 možných odpovědí, z nichž pouze 1 bude správná.

Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

  1. Ověřování kritérií způsobem "ústní ověření"

Provádí se formou individuálního pohovoru zkušební komise s uchazečem

        - posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit

        - vykonávání činností realitního zprostředkovatele

        - odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu

  1. Ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření"

Ostatní kritéria budou ověřována na modelových situacích.

  1. modelová situace "klient hledá nemovitou věc ke koupi či nájmu nemovité věci"
  2. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k prodeji"
  3. modelová situace "klient vlastní nemovitou věc a nabízí ji k nájmu nemovité věci"
  4. modelová situace "klient si vybral nemovitou věc, na které vázne věcné břemeno, zástavní právo; která je dotčena sporným vlastnictvím, dědictvím, exekucí"

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 3 až 5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemného testu je 45 minut.

Kromě části Písemné ověření může každý zkoušený používat svůj vlastní notebook !!! Doporučujeme tuto možnost využít !!! 

Aktuálně volné termíny

613.4.202109:00 - 17:00
611.5.202109:00 - 17:00

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook