Přihlášení   Registrace

Přípravný kurz pro zkoušky dle NSK – Odhad tržní hodnoty, financování nemovitostí, etický kodex CEPI - ODLOŽENO

Základní informace

Místo konání:Hotel MERITUM, Staré náměstí 14/8, Praha Ruzyně
Doba trvání:11:31 - 11:31
Termíny:
Lektoři:Ing. Petr Kareš  
(nejsme plátci DPH)

Popis kurzu

Kurz probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací. Připravuje účastníky kurzu na jednu část zkoušky z profesní kvalifikace dle NSK 66-042-M Realitní zprostředkovatel.
Kurz je určen hlavně jako příprava pro úspěšné vykonání části zkoušky z profesní kvalifikace. Určitě jej však můžete absolvovat i v případě, že si chcete doplnit nebo aktualizovat své vědomosti z financování nemovitostí, odhadu tržní hodnoty a evropského etického kodexu CEPI

Obsah kurzu

- finančních produkty ve vztahu k nemovitým věcem (koupě/prodej), nájem
- možnosti financování, obvyklé aktuální úrokové sazby, rozdíl mezi bankovní a nebankovní půjčkou, možná rizika různých finančních produktů,
  role spoluručitele

- tři metody stanovení (odhad) tržní hodnoty komerčních a rezidenčních nemovitostí
- jak stanovit nabídkovou cenu nemovité věci či obvyklé výše nájemného s využitím znalostí aktuálních tržních cen nemovitých věcí v dané
  lokalitě, případně s využitím dalších postupů (například s využitím cenových map) a s ohledem na skutečný stav nemovité věci

- faktory, které ovlivňují tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí
- postup žadatele při získání hypotečního úvěru a uvést základní způsob výpočtu jeho parametrů podle jeho vstupního kapitálu, věku a výše
  příjmu

- možný postup získání hypotečního úvěru při zatížení nemovité věci zástavním právem ve prospěch jiné banky
- modelové případy aplikace základních náležitosti Etického kodexu CEPI realitního zprostředkovatele

Kurz je dvoudenní !!

1. den - 09.00 - 16.00
2. den - 09.00 - 16.00

Aktuálně volné termíny

PŘIHLÁSIT

Chci se začít vzdělávat v Realitní Akademii

Kontakty

markerSvornosti 985/8
150 00 Praha 5 - Smíchov
addressinfo@realitniakademie.eu phone+420 737 211 366

Mám zájem

Kontakty
Přihlášení

Najdete nás na

facebook